I en snabbrörlig omvärld med stora krav på flexibilitet hjälper Capitan företag att förändras – och att hantera förändring. Metoder baserade på vetenskaplig psykologi förbättrar och effektiviserar beslutsfattande, kommunikation, motivation, konflikthantering, stresshantering och problemlösning i alla typer av företag och organisationer.

Våra metoder

OBM (Organizational Behavior Management), är en bevisat effektiv metod för förändringsarbete. Till skillnad från tillfälliga ledarskapstrender är den baserad på verklig kunskap om hur vi fungerar i interaktion med andra och vår omvärld. OBM är ofta den pusselbit som behövs för att andra managementmetoder ska fungera. KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and commitment training) är basen i vårt stresshanteringsprogram. Beteendeekonomi – vetenskapen om beslutsfattande – är en annan viktig utgångspunkt.

Vad vi erbjuder

Capitan erbjuder workshops, utbildningar och föreläsningar för beslutsfattare och medarbetare – alltid skräddarsytt för ditt företag, din organisation och din situation. Vi erbjuder också individuell ledarskapsutveckling.
En första konsultation är alltid kostnadsfri.

Medarbetare

Björn Hedensjö (psykolog, författare och organisationskonsult) har mångårig erfarenhet som chef i små och stora organisationer. Vid större uppdrag kan även psykologer från Björns nätverk ingå.

KONTAKT

 
 
 
 
 
Capitan AB

Högalidsgatan 36B, 11730 Stockholm
info@capitan.se | +46702924090